bsocoolafterschool

Missie

Cool After School heeft de volgende missie opgesteld; “Cool After School wil kinderen met behulp van plezier hun horizon laten verbreden op het gebied van sport en spel, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot gezonde en actieve volwassenen, waarmee er tevens een bijdrage wordt geleverd aan het maatschappelijke probleem van het bewegingstekort.” en hanteert de volgende kernwaarden: deskundigheid, kwaliteit, uitdaging, inclusie, aandacht, gelijkwaardigheid, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, plezier en klantvriendelijkheid. Om dit te kunnen realiseren werken wij met:

• Een gedifferentieerd en uitdagend sport- en spelaanbod;
• Goede communicatie tussen medewerkers, kinderen en hun ouders/verzorgers;
• Een veilige en schone locatie;
• Een goede bereikbaarheid en een zo betaalbaar mogelijke opvang;
• Een goede werkgever voor haar werknemers.

Visie

bsocoolafterschool
bsocoolafterschool
bsocoolafterschool

Cool After School biedt kinderopvang met als visie: “Het stimuleren en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling als sporter en persoon door het aanbieden van een gedifferentieerd sport- en spelaanbod. Cool After School wil zich ontwikkelen tot de kennispartner op het gebied van sport, bewegen en leefstijl(verbetering) en doet dit door een actieve en verbindende rol te spelen in het ontwikkelen van gezamenlijke programma’s met onderwijs, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten.” Bij Cool After School kunnen de kinderen deelnemen aan de sport- en spelprogramma’s, maar kunnen daarnaast ook vrij spelen, uitrusten op een rustige plek, deelnemen aan een creatieve activiteit of zich op een andere manier ontspannen. Naast de groepsopvoeding, individuele ontplooiing en de dagelijkse verzorging van kinderen, biedt de omgeving tevens een stimulans om zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en cognitief te ontwikkelen. De oudere kinderen zullen meer verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden aangeboden krijgen en zich zo ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen met het vermogen om voor zichzelf en anderen te zorgen. Cool After School werkt competentiegericht en zal zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan de natuurlijke ontwikkelingsdrang, de ontwikkeling stimuleren en hier zorgvuldig mee omgaan. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

• Elk kind is uniek en behoort gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd te worden zoals zij zijn;
• Kinderen worden op een positieve manier benaderd, waardoor zij eigenwaarde opbouwen;
• Kinderen worden gestimuleerd en ondersteund in hun ontwikkeling;
• Kinderen worden de ruimte gegeven om dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken;
• Kinderen worden de mogelijkheid gegeven om zich zowel individueel als in een groep te ontwikkelen.

Cool After School biedt kinderopvang met als visie: “Het stimuleren en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling als sporter en persoon door het aanbieden van een gedifferentieerd sport- en spelaanbod. Cool After School wil zich ontwikkelen tot de kennispartner op het gebied van sport, bewegen en leefstijl(verbetering) en doet dit door een actieve en verbindende rol te spelen in het ontwikkelen van gezamenlijke programma’s met onderwijs, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten.” Bij Cool After School kunnen de kinderen deelnemen aan de sport- en spelprogramma’s, maar kunnen daarnaast ook vrij spelen, uitrusten op een rustige plek, deelnemen aan een creatieve activiteit of zich op een andere manier ontspannen. Naast de groepsopvoeding, individuele ontplooiing en de dagelijkse verzorging van kinderen, biedt de omgeving tevens een stimulans om zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en cognitief te ontwikkelen. De oudere kinderen zullen meer verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden aangeboden krijgen en zich zo ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen met het vermogen om voor zichzelf en anderen te zorgen. Cool After School werkt competentiegericht en zal zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan de natuurlijke ontwikkelingsdrang, de ontwikkeling stimuleren en hier zorgvuldig mee omgaan. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

• Elk kind is uniek en behoort gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd te worden zoals zij zijn;
• Kinderen worden op een positieve manier benaderd, waardoor zij eigenwaarde opbouwen;
• Kinderen worden gestimuleerd en ondersteund in hun ontwikkeling;
• Kinderen worden de ruimte gegeven om dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken;
• Kinderen worden de mogelijkheid gegeven om zich zowel individueel als in een groep te ontwikkelen.

bsocoolafterschool

Doelstellingen

Cool After School biedt gezonde en verantwoorde kinderopvang, waarbij uitgegaan wordt van de vier wetenschappelijk gefundeerde pedagogische doelstellingen van Marianne Riksen-Walraven die opgenomen zijn in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze pedagogische doelstellingen zijn ter inspiratie genomen voor het formuleren van de eigen doelstellingen:

• Het creëren van fysieke en emotionele veiligheid voor kinderen;
• Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen en verbeteren van de
persoonlijke en sociale competentie;
• Het bieden van de kans om zich normen en waarden eigen te maken;
• Het bieden van ongestoorde sport- en spelmomenten;
• Het bieden van cognitieve en motorische ontwikkeling op het gebied van
sport en spel;
• Het bieden van avontuur, vrijheid en creatieve ontwikkeling door middel
van sport en bewegen.

Bij alle activiteiten wordt hieraan gewerkt, de ene keer zal er gewerkt worden aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling en de andere keer staan de normen en waarden centraal. Er wordt zoveel mogelijk in thema’s gewerkt, wat zorgt voor de bevordering van diepgang, samenhang en betrokkenheid. Tijdens studie- en vakantiedagen zijn er uitgebreidere activiteitenprogramma’s, waardoor er dieper op een thema ingegaan
kan worden.

Fysieke en emotionele veiligheid

bsocoolafterschool
tennisbal
bsocoolafterschool

De zorg voor de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen heeft voor Cool After School de allerhoogste prioriteit. Een kind kan zich alleen optimaal ontwikkelen wanneer het zich veilig voelt, daarnaast moeten ouders/verzorgers het gevoel hebben dat zij hun kinderen veilig aan ons toe kunnen vertrouwen. De opvang dient daarom de veilige basis te zijn, een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

De zorg voor de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen heeft voor Cool After School de allerhoogste prioriteit. Een kind kan zich alleen optimaal ontwikkelen wanneer het zich veilig voelt, daarnaast moeten ouders/verzorgers het gevoel hebben dat zij hun kinderen veilig aan ons toe kunnen vertrouwen. De opvang dient daarom de veilige basis te zijn, een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

Reviews

bsocoolafterschool

TEAM CAS

bsocoolafterschool
bsocoolafterschool
bsocoolafterschool
bsocoolafterschool
Kevin Boelsma

Mijn achtergrond ligt in de sport. Als afgestudeerd HBO’er Sport en Bewegen, Lifestyle en Gezondheid heb ik geleerd om sport- en beweegactiviteiten in te zetten met als doel het verbeteren en onderhouden van de gezondheid van verschillende doelgroepen.

Sven Boelsma

Mijn lust en passie ligt net als mijn oudere broer ook in de sportwereld. Zo ben ik van jongs af aan altijd erg actief bezig geweest en heb ik veel verschillende sporten beoefend, waardoor ik naar mijn mening een redelijk basisniveau heb ontwikkeld.

bsocoolafterschool

Persoonlijke en sociale competentie

Persoonlijke competenties kunnen onderscheiden worden  in emotionele, cognitieve, motorisch-zintuiglijke, communicatieve, creatief-beeldende, sociale en morele competenties. Het gaat hierbij om zowel de ontwikkeling van de persoonlijkheid als om de ontwikkeling van talenten en de eigen identiteit. Bij Cool After School leren kinderen: zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit, creativiteit, keuzes maken, problemen aanpakken, veerkracht, oplossingen zoeken en zich aanpassen aan omstandigheden. Door het diverse aanbod aan materiaal en sporten spelactiviteiten, worden de kinderen gestimuleerd en uitgenodigd om actief mee te doen en mee te denken.

Normen en waarden

Cool After School draagt bij aan het zich eigen maken van de normen en waarden en het leren kennen van de cultuur waar de kinderen deel van uitmaken, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren binnen de samenleving. De kinderen ontmoeten andere kinderen en volwassenen en komen in aanraking met andere aspecten en diversiteit van onze samenleving. Het is belangrijk dat de kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen en behouden.

Ongestoorde sport- en spelmomenten

bsocoolafterschool
bsocoolafterschool
bsocoolafterschool

Cool After School draagt bij aan het zich eigen maken van de normen en waarden en het leren kennen van de cultuur waar de kinderen deel van uitmaken, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren binnen de samenleving. De kinderen ontmoeten andere kinderen en volwassenen en komen in aanraking met andere aspecten en diversiteit van onze samenleving. Het is belangrijk dat de kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen en behouden.

Cool After School draagt bij aan het zich eigen maken van de normen en waarden en het leren kennen van de cultuur waar de kinderen deel van uitmaken, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren binnen de samenleving. De kinderen ontmoeten andere kinderen en volwassenen en komen in aanraking met andere aspecten en diversiteit van onze samenleving. Het is belangrijk dat de kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen en behouden.

Cognitieve en motorische ontwikkeling

Cognitieve en motorische ontwikkeling

Door te sporten en te bewegen worden de hersenen aan het werk gezet en wordt de doorbloeding verbeterd. Het brein ontwikkelt nieuwe verbindingen en onderhoudt de oude. Bij de motorische vaardigheden wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen de grove, zoals rennen, fietsen en gooien, en fijne motoriek, het goed uitvoeren van bewegingen met de vingers, hand en pols. Uiteraard bewegen sommige kinderen soepeler dan anderen en zijn anderen van nature heel behendig of sterk, maar motoriek is goed te trainen bij kinderen en daarom is het beter om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen, aangezien het aanleren op latere leeftijd een stuk moeizamer gaat.

Door te sporten en te bewegen worden de hersenen aan het werk gezet en wordt de doorbloeding verbeterd. Het brein ontwikkelt nieuwe verbindingen en onderhoudt de oude. Bij de motorische vaardigheden wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen de grove, zoals rennen, fietsen en gooien, en fijne motoriek, het goed uitvoeren van bewegingen met de vingers, hand en pols. Uiteraard bewegen sommige kinderen soepeler dan anderen en zijn anderen van nature heel behendig of sterk, maar motoriek is goed te trainen bij kinderen en daarom is het beter om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen, aangezien het aanleren op latere leeftijd een stuk moeizamer gaat.

Avontuur, vrijheid en creatieve ontwikkeling

Avontuur, vrijheid en creatieve ontwikkeling

Cool After School biedt dagelijks verschillende activiteiten aan, bestaande uit sport, spel, workshops en clinics, welke in het teken staan van de fysieke en mentale ontwikkeling van het kind. Het is van belang dat de locaties en het gebruikte materiaal uitdaging en avontuur bieden.

Cool After School biedt dagelijks verschillende activiteiten aan, bestaande uit sport, spel, workshops en clinics, welke in het teken staan van de fysieke en mentale ontwikkeling van het kind. Het is van belang dat de locaties en het gebruikte materiaal uitdaging en avontuur bieden.