Wie is Cool After School?

Wie is Cool After School?

Ben jij op zoek naar een BSO waar sport en spel, gezonde voeding en veel buiten zijn centraal staan? Dan is Cool After School de juiste plek. Met behulp van een op leeftijd en competentie gedifferentieerd sport- en spelaanbod bieden wij verantwoorde en gezonde kinderopvang aan basisschoolleerlingen. Bij Cool After School staat de evenwichtige groei en ontwikkeling van de kinderen altijd centraal. Zij leren om op een plezierige manier met elkaar om te gaan, om respect voor zichzelf en elkaar te hebben en om op een uitdagende manier te sporten en te spelen. Daarnaast vergaren zij diverse capaciteiten die zowel in hun sportieve als dagelijkse leven gebruikt kunnen worden.

Sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid. Het verbetert de conditie en het zelfvertrouwen, het vergroot het doorzettingsvermogen en de zelfredzaamheid, het leert kinderen omgaan met hun emoties en verhoogt de leerprestaties en de cognitieve ontwikkeling. Bijna de helft van de kinderen beweegt te weinig, waardoor hun motorische vaardigheden achteruitgaan en overgewicht toeneemt. Een van die oorzaken is digitalisering. Cool After School biedt haar programma dan ook voornamelijk buiten aan, aangezien naast de frisse lucht er nog veel meer redenen zijn waarom sporten en spelen in de buitenlucht belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen is. Bij kinderen die veelvuldig buiten sporten en spelen komen minder botbreuken voor, zij lopen een kleinere kans op osteoporose, hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas en zij zijn vaak socialer en zowel fysiek als mentaal sterker dan kinderen die voornamelijk binnen zijn. Om zich te ontwikkelen tot gezonde en fitte volwassenen, moeten kinderen elke dag minimaal een uur matig intensief bewegen. Maar liefst 80% van de kinderen voldoet niet aan deze Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Dat minimale uur buiten sporten en spelen geldt ook voor dreumesen en peuters, waardoor de kinderen van jongs af aan gestimuleerd dienen te worden om veel te bewegen en naar buiten te gaan. Naast het buiten sporten en spelen is ook de voeding van belang voor de ontwikkeling van het kind, waardoor wij ervoor kiezen om tijdens de eet- en drinkmomenten gezonde en gevarieerde voeding aan te bieden. Met behulp van een gedifferentieerd activiteitenprogramma maken de kinderen al sportend en spelend nieuwe vriendjes en vriendinnetjes van zijn/haar eigen school, maar ook van andere scholen.

Cool After School wil kinderen met behulp van plezier hun horizon laten verbreden op het gebied van sport en spel.

bsocoolafterschool
bsocoolafterschool
bsocoolafterschool
bsocoolafterschool

Cool After School wil kinderen met behulp van plezier hun horizon laten verbreden op het gebied van sport en spel.

Het stimuleren en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling als sporter en persoon.

Het stimuleren en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling als sporter en persoon.

Cool After School biedt een gedifferentieerd sport- en spelaanbod, waardoor kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met verschillende sporten en spellen.

Cool After School biedt een gedifferentieerd sport- en spelaanbod, waardoor kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met verschillende sporten en spellen.

Reviews