bsocoolafterschool

Aanbod

Cool After School biedt kinderen een breed en gevarieerd sport- en spelaanbod, waardoor zij al op jonge leeftijd met verschillende sporten en spellen in aanraking komen. Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is het belangrijk dat zij veel sporten en bewegen en dit bij voorkeur in de buitenlucht doen, waardoor wij onze programma’s voornamelijk buiten organiseren. Om uw kind zich zo evenwichtig mogelijk te laten ontwikkelen is het, in onze ogen, nodig om elke week vanuit een ander sport- en beweegthema een gedifferentieerd activiteitenprogramma op basis van leeftijd en competentie aan te bieden. Er wordt uitgegaan van een positieve ontwikkeling van het kind en door middel van een nauwe samenwerking met ouders/ verzorgers en diverse externe organisaties en professionals is het mogelijk om een zo compleet mogelijk aanbod te kunnen verzorgen. Elke dag bij Cool After School is anders en daarom is er een globale indeling van de dagen opgesteld, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen reguliere schooldagen en vakantie- en studiedagen. De tijden op de dagen kunnen verschillen, afhankelijk van de sport- en spelprogramma’s en locaties.

bsocoolafterschool
bsocoolafterschool
bsocoolafterschool

Reguliere schooldag

• Kinderen ophalen van school (tijd is afhankelijk van de school en de dag). De kinderen worden van school opgehaald en er wordt lopend of fietsend naar de sport- en spellocatie gegaan;
• Vrij spelen. De kinderen kunnen vrij gaan spelen;
• Basisgroepmoment. De kinderen eten en drinken samen met hun vaste pedagogisch medewerker en basisgroep. Tevens wordt er aandacht besteed aan de regels en afspraken;  Sporten en spelen. De kinderen worden geënthousiasmeerd en gemotiveerd om deel te nemen aan het activiteitenprogramma. Het programma zal tot 17.30 uur duren;
• Vrij spelen. De kinderen kunnen, totdat zij worden opgehaald, vrij gaanspelen;
• Groente. De kinderen krijgen een stuk groente;
• Kinderen worden opgehaald door ouders/verzorgers. De kinderen sporten
en spelen totdat ze uiterlijk 18.30 uur door hun ouder(s)/verzorger(s) worden opgehaald.
• Sporten en spelen. De kinderen worden geënthousiasmeerd en gemotiveerd om deel te nemen aan het activiteitenprogramma;
• Eten en drinken. Rond 12.30 uur zal er met de kinderen worden gegeten en gedronken;

tennisbal
bsocoolafterschool

• Vrij spelen. De kinderen kunnen vrij gaan spelen;
• Sporten en spelen. De kinderen worden geënthousiasmeerd en gemotiveerd om deel te nemen aan het activiteitenprogramma;
• Eten en drinken. Rond 15.00 uur zal er met de kinderen worden gegeten en gedronken;
• Sporten en spelen. De kinderen worden geënthousiasmeerd en gemotiveerd om deel te nemen aan het activiteitenprogramma;
• Terug naar de eigen locatie. Er zal wanneer er naar een externe sport- en spellocatie is gegaan, teruggegaan worden naar de eigen locatie. Daar moet
men in ieder geval om 16.30 uur zijn, aangezien de eerste pedagogisch medewerker(s) om 17.00 uur klaar is/zijn met zijn/haar/hun dienst;
• Vrij spelen. De kinderen kunnen, totdat zij worden opgehaald, vrij spelen;
• Groente. De kinderen krijgen een stuk groente;
• Kinderen worden opgehaald door ouders/verzorgers. De kinderen sporten en spelen totdat ze uiterlijk 18.30 uur door hun ouder(s)/verzorger(s) worden opgehaald.

Cool After School is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag. Op reguliere schooldagen zijn wij geopend vanaf het moment dat de school uit is tot 18:30 uur en op vakantie- en studiedagen van 7:30 uur tot 18:30 uur. Wij zijn enkel op de (nationale) feestdagen gesloten.

bsocoolafterschool

Vakantie- of studiedag

• Kinderen worden gebracht door ouders/verzorgers. De kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 9.30 uur naar Cool After School worden gebracht;
• Vrij spelen. De kinderen kunnen tot 10.00 uur spelen in de daarvoor ingerichte ruimtes of buiten op het speelveld;
• Opruimen. Alle ruimtes en het materiaal dienen door de kinderen en de pedagogisch medewerkers worden opgeruimd;
• Fruit en drinken. Om 10.15 uur gaan de kinderen zitten en krijgen ze fruit en drinken;
• Klaarmaken voor activiteitenprogramma. De kinderen doen hun schoenen en jas aan. Bij regen of kou zullen zij hun regenkleding en/of warme kleren aan moeten trekken;
• Richting sport- en spellocatie. Wanneer Cool After School ervoor kiest om
geen gebruik te maken van de eigen locatie, maar om naar een externe sporten spellocatie te gaan, zal er lopend of per bakfiets daar naartoe gegaan worden;

groep bso